PESTOVATEĽSKÉ VEĽTRHY

Máme predajné stánky na pestovateľských veľtrhoch vo Viedni, Szigetszentmiklósi (Maďarsko) a Szegede (Maďarsko).

Pestovateľský veľtrh Inzersdorf
Pestovateľský veľtrh Flora Hungária
Kvetinársky veľtrh Szeged