Trvalá udržateľnosť

Veľkú pozornosť venujeme spoločenskému a ekologickému dopadu našich produktov. Vďaka úzkej spolupráci s našimi partnermi v Afrike a Južnej Amerike si môžeme byť istí, že na farmách vládnu spravodlivé pracovné podmienky a že na nich nedochádza k detskej práci.

Spoločnosť Klimesch Rosen je členom združenia FLP (Flower Label Program, www.fairflowers.de), čím sa zaväzuje, že bude pri produkcii rezaných kvetov dodržiavať stanovené ekologické normy a dôstojné pracovné podmienky.  Dodržiavanie týchto noriem pravidelne kontrolujú nezávislé organizácie.

S cieľom zabezpečiť čo najekologickejší prevoz našich produktov dbáme v rámci našej logistiky na efektivitu a krátke prepravné cesty. Aby sme ušetrili priestor, prevážame kvety do Rakúska v kartónoch. Na rozdiel od klasickej prepravy „vo vode“ preto potrebujeme na prevoz len jedno nákladné vozidlo namiesto troch. Vďaka tomu dokážeme ušetriť dve tretiny emisií CO2.