Maďarsko

Kancelária spoločnosti  Szolnok
5000 Szolnok, Városmajor út
E-Mail: info(at)clflora.hu
Tel: 28 +36 56 951 597

Kontaktné osoby

Àkos Varjú  -  Konateľ spoločnosti C&L Flowers
E-Mail: varju.akos(at)clflora.hu
Tel: +36 30 958 20 41

Csilla Csipai - Manažérka produkcie
E-Mail: csipai.csilla@clflora.hu
Tel: +36 30 967 9481

Csaba Herbály  - Predajca spoločnosti Flora Hungaria
E-Mail: herbaly.csaba(at)clflora.hu
Tel: +36 30 915 3013