Klimesch Facebook
Klimesch auf Instagram

Nízkouhlíková produkcia

Klimesch kladie veľký dôraz na ekologickú produkciu rezaných kvetov. Vďaka dômyselnej logistike môžeme pracovať s čo najkratšími a najefektívnejšími prepravnými cestami. Aby sme ušetrili priestor, prevážame kvety do Rakúska v kartónoch. Na rozdiel od klasickej prepravy „vo vode“ preto potrebujeme na prevoz len jedno nákladné vozidlo namiesto troch. Vďaka tomu dokážeme ušetriť dve tretiny emisií CO2.