Klimesch Facebook
Klimesch auf Instagram

PRO PLANET

Zväzky ruží od Klimesch for Moments dostupné v predajniach sietí MERKUR, Billa, Penny, ADEG a Sutterlüty sú označené certifikátom PRO PLANET.

Touto známkou označuje skupina REWE produkty, ktoré počas svojej výroby, spracovania alebo používania znamenajú zreteľne nižšiu záťaž pre životné prostredie a spoločnosť. Pritom sa posudzujú ekologické a sociálne aspekty trvalej udržateľnosti v rámci celého hodnotového reťazca.

V súvislosti so zväzkami ruží značky Klimesch for Moments sa skúmalo najmä použitie vody a hnojív, ako aj pracovné podmienky na farmách z hľadiska ekologickej a sociálnej udržateľnosti.

Odkaz na stránku: PRO PLANET