Ekvádorské ruže

Ekvádorské ruže sú obzvlášť kvalitné, pretože vďaka stabilným klimatickým podmienkam v oblasti rovníka, sa dajú veľmi dobre pestovať po celý rok. Nadmorská výška 2 800 metrov vplýva na ich pomalý rast. Práve ten umožňuje, aby sa na ružiach vytvárali mimoriadne veľké a krásne kvety.

Ekvádorské ruže kupujeme priamo od našich partnerských fariem v Ekvádore, s ktorými udržiavame úzku spoluprácu prostredníctvom našej nákupnej kancelárie v Quite. Vďaka tomu sa ruže dostanú do 48 hodín do Európy a našim zákazníkom ich môžeme dodať čerstvé a mimoriadne rýchlo.

Na katalóg ruži