Udržitelnost

Věnujeme velkou pozornost sociální a ekologické slučitelnosti našich výrobků. Úzkou spoluprací s našimi partnery v Africe
a Jižní Americe se ubezpečujeme o tom, že se na farmách pracuje za slušných podmínek, a že nepracují děti.

Klimesch Rosen (Růže Klimesch) je členem sdružení FLP (Flower Label Program) www.fairflowers.de a tím se zavazuje, že dodrží v produkci řezaných květin stanovené standardy pro nezávadnost životního prostředí a lidsky důstojné pracovní podmínky. Tyto se pravidelně kontrolují nezávislou organizací.

Aby se při přepravě šetřilo co nejvíce životní prostředí, dbáme v naší logistice na efektivnost a krátké cesty. Abychom ušetřili místo, přepravují se květiny do Rakouska v kartónech. Ve srovnání s konvenční přepravou tzv. „na vodě“ potřebujeme jen jeden místo tří nákladních automobilů. A tím ušetříme dvě třetiny emisí CO2.